GT 5 200cc Картинг

10 мин.

500 ден.

15 мин.

700 ден.

2 x 15 мин.

1300 ден.

Подкапа* 50 ден.

*Подкапата е задолжителна

RX 7 270cc Картинг

10 мин.

600 ден.

15 мин.

850 ден.

2 x 15 мин.

1600 ден.

Racing 250cc Картинг

10 мин.

1000 ден.

Racing 2T 150cc Картинг

10 мин.

1500 ден.

Услови

Услови за возење RX 7 Картинг:

 • 53 секунди извозен круг со GT 5 Картинг

Услови за возење Racing Картинг:

 • 44 секунди извозен круг со RX 7 Картинг

Услови за возење Racing 2T Картинг:

 • 40 секунди извозен круг со Racing Картинг

Двосед 270cc Картинг

10 мин.

700 ден.

15 мин.

1000 ден.

2 x 15 мин.

1800 ден.

Видео

Видео

150 ден.

Правилник

Правила за безбедно управување со картинг

 • Минимална возраст за управување со едносед картинг е 10 год. или над 1,3 м. висина.
 • Минимална возраст за управување со двосед картинг е 18 год., а сопатникот/ дете минимум 4 год. и висина 1 м.
 • Задолжително носење на подкапа и заштитен шлем за време на управување со картинг, како за тој што го управува, така и за сопатникот.
 • Забрането управување со отворени обувки (сандали и папучи).
 • При управување со картинг се забрануваат нагли промени на насоката на движење со цел меѓусебен контакт.
 • Строго забрането движење во обратен правец.
 • Строго се забранува излегување од картингот. Ако од било која причина дојде до застанување на картингот, потребно е само да се крене рака и ќе дојде вработено лице да ви помогне.
 • При управување со картинг се забранува застанување на стаза со цел да се чека друг картинг.