Едносед 200cc Картинг

5 мин.

250 ден.

10 мин.

450 ден.

15 мин.

650 ден.

30 мин.

1200 ден.

Подкапа* 50 ден.

*Подкапата е задолжителна

Едносед 270cc Картинг

5 мин.

300 ден.

10 мин.

550 ден.

15 мин.

800 ден.

30 мин.

1450 ден.

Racing 250cc Картинг

10 мин.

1000 ден.

Racing 2T Картинг

10 мин.

1500 ден.

Услови

Услови за возење Едносед 270cc Картинг:

  • 58 секунди извозен круг со Едносед 200cc Картинг

Услови за возење Racing 250cc Картинг:

  • 52 секунди извозен круг со Едносед 270cc Картинг

Двосед 200cc Картинг

5 мин.

350 ден.

10 мин.

600 ден.

15 мин.

900 ден.

30 мин.

1600 ден.

Правилник

Правила за безбедно управување со картинг

  • Минимална возраст за управување со едносед картинг е 10 год. или над 1,3 м. висина.
  • Минимална возраст за управување со двосед картинг е 18 год., а сопатникот/ дете минимум 4 год. и висина 1 м.
  • Задолжително носење на подкапа и заштитен шлем за време на управување со картинг, како за тој што го управува, така и за сопатникот.
  • Забрането управување со отворени обувки (сандали и папучи).
  • При управување со картинг се забрануваат нагли промени на насоката на движење со цел меѓусебен контакт.
  • Строго забрането движење во обратен правец.
  • Строго се забранува излегување од картингот. Ако од било која причина дојде до застанување на картингот, потребно е само да се крене рака и ќе дојде вработено лице да ви помогне.
  • При управување со картинг се забранува застанување на стаза со цел да се чека друг картинг.